Drie tips om duurzaamheidsdoelen te bereiken

Antoinette Wieman from Bizaline

door Antoinette Wieman

Founding Partner

antoinette@bizaline.com

In de convenanten voor duurzaam ondernemen moeten volgens de Sociaal-Economische Raad veel hardere afspraken worden gemaakt (Trouw, 5 juli 2018). De kloof tussen het initiële enthousiasme bij het opstellen van doelstellingen en plannen en de treuzelende uitvoering die erop volgt, is groot.

Ondertussen hebben overheden torenhoge duurzaamheidsambities: een aantal gemeenten wil tegen 2030 of 2035 al volledig energieneutraal zijn. Dat leidt ertoe dat zowel publieke en private partijen die zich volmondig committeren aan beloften en convenanten dreigen in de uitvoering tekort te schieten. Hoe kunnen deze organisaties waarborgen dat hun plannen uitgevoerd worden en dat ze in voldoende mate invulling geven aan de doelen?


1. Maak een schematische weergave van het programma
Gemeenten hebben vaak veel energie en enthousiasme voor duurzaamheidsdoelen – maar die blijkt na ondertekening van de ambitieuze plannen vaak weg te ebben, als gevolg van het ontbreken van een scherp en realistisch transitiepad. Daarom is het raadzaam om het programma schematisch samen te vatten, zodat je de samenhang van je programma inzichtelijk maakt. Zijn de doelen haalbaar? Leiden de individuele projectresultaten tot het behalen van het projectdoel? Hebben we aan alle facetten van duurzaamheid gedacht? Er zijn verschillende methodes om te komen tot een schema, zoals DIN, doelenboom of OGSM. Zo kun je heldere transitiepaden formuleren die helpen om het initiële enthousiasme effectief te kanaliseren. Ons advies is om dit schema digitaal actueel en zichtbaar te houden voor alle betrokkenen.

De kloof tussen het initiële enthousiasme bij het opstellen van doelstellingen en plannen en de treuzelende uitvoering die erop volgt, is groot.

2. Zorg voor een efficiënt en transparant rapportageproces
Rapporteren? Zucht. “We werken liever aan het probleem dan dat we nog meer rapporteren,” horen we nogal eens. Logisch: rapportages opstellen kost veel tijd en energie. Maar het is bittere noodzaak: zonder rapportages blijft de voortgang van duurzaamheidsprojecten totaal onzichtbaar, komen de benodigde mensen en middelen minder gemakkelijk beschikbaar, en worden stuurgroepen gedwongen om ‘geblinddoekt’ bij te sturen. Duurzaamheidsprogramma’s hebben daarbij de extra complicatie dat een waaier van verschillende afdelingen, bedrijven en andere externe organisaties samen verantwoordelijk is voor het behalen van de resultaten, waardoor rapportages vaak gefragmenteerd binnenkomen. Daarom is een gedeeld, transparant en efficiënt rapportagesysteem onontbeerlijk. Hoe eenvoudiger het is, hoe beter: Bizaline heeft bijvoorbeeld een systeem dat projectleden in staat stelt om hun input via een simpele geautomatiseerde e-mail aan te leveren. Vervolgens zijn de resultaten van alle betrokken partijen op een centraal platform inzichtelijk.

Zonder rapportages blijft de voortgang van duurzaamheidsprojecten totaal onzichtbaar.

3. Heldere en tijdige communicatie met de wethouders en andere stakeholders
De wethouder is een voorbeeld van een belangrijke stakeholder die op de hoogte moet blijven van de voortgang van projecten, evenals de besteding van uren en budget. Om een goede dialoog tussen het programmateam en de wethouder te bevorderen, is het belangrijk om de voortgang van duurzaamheidsprojecten op een duidelijke manier te koppelen aan de beleidsdoelen van het college. Dat verhoogt de synergie tussen wethouder en programmateam en maakt dat kansen op samenwerking met de verschillende stakeholders eerder en sneller benut worden.

Hoe belangrijk duurzaamheidsprojecten ook zijn: de resultaten zijn niet altijd even zichtbaar. Om ervoor te zorgen dat duurzaamheidsdoelen gaan – en blijven – leven bij de projectmedewerkers is het belangrijk om hun bijdrage concreet te maken. Zo wordt het ook makkelijker om bij te sturen en de focus op de meest veelbelovende projecten te leggen. Bovendien wordt het zo mogelijk om stakeholders en medeondertekenaars van het convenant constant inzicht te verschaffen in de voortgang. Dan pas kun je erop vertrouwen dat de ambities ook realiteit worden.

Deel dit artikel

Interesse in een voorbeeldrapportage?

Vul je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Velden met een (°) zijn verplicht.

Bel me terug

Heb je een vraag of suggestie en wil je daarover iemand spreken? Vul dan je gegevens in en wij bellen je zo snel mogelijk terug.

Velden met een (°) zijn verplicht.

Bel me terug over de Training Doelenboom & OGSM

Vul je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Velden met een (°) zijn verplicht.

Bel me terug over de Pilot Programmamonitoring en training

Vul je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Velden met een (°) zijn verplicht.